Kjøpsvilkår

1. Allment

Disse allmenne vilkårene gjelder når du som forbruker foretar en bestilling via www.veggbilder.store og dertil hørende sider.

Selger er bgs artMedia e.K. og betegnes i det følgende som bgs artMedia. Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om bgs artMedia fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.

2. Bestilling

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vikårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter bgs artMedia personvernpolicy.

En avtale om kjøp inngås først når bgs artMedia har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra bgs artMedia på e-post.

For å kunne foreta et kjøp på veggbilder.store eller våre tilknyttede nettsteder må du være fylt 18 år og besitte myndighet til å inngå skriftlige, juridisk bindende avtaler og du må akseptere Vilkårene. Ved å godkjenne vilkårene forplikter du deg til å følge disse i sin helhet samt godkjenner at du har lest igjennom informasjon om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysninger, informasjonskapsler og Personvernpolicy som gjelder for bgs artMedia.

Det er kjøpers ansvar å oppgi korrekte opplysninger når han/hun skal gjennomføre kjøp eller opprette konto. Kjøper er ansvarlig for at sikkerheten omkring konto er ivaretatt ved å opprette passord som er sikre og forsikre at ikke uvedkommende får tilgang til dette.

bgs artMedia påberoper seg retten til rette og korrigere feil til enhver tid. Dersom du har bestilt en vare med feil pris, vil bgs artMedia vente med å sende varen til deg før du har godkjent oppdatert og riktig pris.

3. Priser & Betalingen

Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Prisene inkluderer den tyske momsen. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktkostnader, som oppgis separat.

Alle varer som blir solgt i Den europeiske union (EU), beregnes med merverdiavgift. For bestillinger utenfor EU gjelder skatte- og tollbestemmelsene i det aktuelle landet. Eventuelle importkostnader (mva. i det aktuelle landet og tollavgifter) blir ikke betalt av bgs artMedia.

Hos oss kan du betale med Visa og MasterCard. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av American Express, Visa og MasterCard og all informasjon foregår mellom deg og din bank. Du kan også betale med Faktura eller PayPal.

4. Levering & Transport

Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet.

Pass på at navnet deres er oppført på en lesbar måte på dørklokken/postkassen. Hvis det ikke er mulig å motta pakken på dagtid, vær vennlig å oppgi en alternativ adresse (f.eks. til arbeidsstedet). Hvis pakkebudet ikke treffer Dem, blir varen som oftest levert til en nabo, eller det legges igjen en melding i postkassen. Hvis pakken ikke kan leveres, blir den oppbevart i 7 dager og kan hentes i dette tidsrommet, før den returneres til oss.

Ved transportskader: Ved mottak av varen må De undersøke om emballasjen er skadet. Hvis emballasjen er skadet når varen kommer, ber vi Dem om ikke å ta imot varen! Skriv en kort e-post til oss hvis De nektet å ta imot varen slik at vi kan starte arbeidet med å sende Dem en ny vare og rapportere transportskaden.

5. Garanti

Åpenbare mangler ved verket eller feil på våre produkter må meldes innen 14 dager etter levering av varen og bare skriftlig (i brev, per e-mail eller via vårt kontaktskjema). Ved godkjente reklamasjoner forbeholder vi oss retten til å foreta reparasjoner og ny levering. Retur av en godkjent reklamasjon betales av bgs artMedia.

bgs artMedia gir ingen garanti for ubetydelige avvik i den leverte varen fra det bildet som vises og beskrives i nettbutikken. På bildene kan ikke ubetydelige avvik i den angitte størrelsen, i fargetone og i overflatekvalitet helt unngås. Grunnen er at (farge-)gjengivelsen av bildene på PC-en til kunden av diverse tekniske innstillinger, f.eks. grafikk-kart, innstillinger i nettleseren, monitoren osv. blir påvirket, noe som vi ikke har innflytelse på. Noen bilder av svært gamle malerier fra vårt digitale bildearkiv er ikke eller bare delvis digitalt restaurert. Dette kan føre til at den faktiske aldringsprosessen til maleriene blir synlig også på reproduksjonene (f.eks. blasse farger, mørkning samt såkalt "krakelering" med rifter og sprekker på overflaten av maleriet). Denne aldringsprosessen kan bare utelukkes på håndmalte malerireproduksjoner – men ikke på trykk. På de håndmalte reproduksjonene av oljemalerier kan vi heller ikke fullstendig utelukke små avvik i gjengivelsen av motivene.

6. Angrerett

De kan skriftlig heve kontraktstilsagnet innen to uker uten å oppgi grunn (per brev, faks, e-post eller via vårt kontaktskjema) eller ved å returnere varen, dvs. at De har handlet i en yrkesrelatert rolle eller som selvstendig næringsdrivende (bestillinger gjennom et foretak). Fristen begynner tidligst å løpe med mottak av varen og en grundig skriftlig redegjørelse. For å holde fristen er det tilstrekkelig å returnere varen i rett tid.

Retur skal bare skje til følgende adresse:

  • Wenzel GmbH
  • c/o bgs artMedia
  • Klosterhofstr. 2
  • 80331 München
  • Tyskland

Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten.

Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til bgs artMedia. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken.

Når Du angrer på kjøpet ditt betaler bgs artMedia tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som bgs artMedia tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden.

Retten til å heve kjøpet gjelder utelukkende standardprodukter (plakater eller lerretstrykk) som tilbys i et uforanderlig storformat og ikke er innrammet.

Retten til å heve kjøpet gjelder ikke for individuelle artikler som er fremstilt i henhold til format, materiale og reproduksjonsteknikk samt med individuell ramme som er tilskåret etter de personlige ønskene til kunden.

7 Force Majeure

bgs artMedia påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som bgs artMedia ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner.

8. Enderinger av vilkårene

bgs artMedia forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene når som helst. Alle endringer av disse vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at bgs artMedia har informert deg om endringene.

arrow